Warsztaty System AK – 24.02.2018

459.00649.00

Wyczyść

Opis

Warsztaty skupiają się na jak najbardziej wydajnej i skutecznej obsłudze karabinka systemu AK.
 
Tematem zajęć będą m.in. konfiguracja karabinka i sprzętu, ergonomia obsługi i pracy z bronią, prowadzenie ognia do więcej niż jednego celu, ćwiczenia statyczne oraz dynamiczne. Całość skupia się na praktycznym wykorzystaniu broni w samoobronie lub w działaniach taktycznych.
 
Szkolenie jest dedykowane dla osób, które posiadają własny karabinek AK lub deklarują znajomość manualnej obsługi broni na odpowiednim dla zakresu szkolenia poziomie. W szkoleniu mogą brać osoby bez własnej broni.
 
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• szybkiej i ergonomicznej obsługi karabinka systemu AK;
• prowadzenia ognia do kilku celów;
• standardowych i improwizowanych postaw strzeleckich;
• prowadzenie ognia statycznie i w ruchu.
 
Wyposażenie obowiązkowe (dot. osób z własną bronią):
• Sprawny karabinek AK (AK47, AK74, Tantal, Beryl, itp.)
• Minimum 3 magazynki do karabinka
• Minimum 160 szt. amunicji do karabinka
• Oporządzenie do przenoszenia powyższych
• Ochrona słuchu i wzroku
 
Wyposażenie obowiązkowe:
• Woda
• Źródło kalorii