Low-Light/No-Light – 2 dni

999.00

Wyczyść

Opis

Szkolenie obejmuje pracę z bronią w warunkach niskiego i zerowego oświetlenia przy wykorzystaniu oświetlenia taktycznego. Wiedza przekazana na szkoleniu stanowi doskonałe uzupełnienie “umiejętności EDC” dla osób cywilnych, funkcjonariuszy i żołnierzy.

Posługiwanie się oświetleniem taktycznym stanowi bardzo przydatną umiejętność dla każdego kto broń nosi lub pracuje z nią na co dzień. Ponadto wiedza o wykorzystaniu latarki taktycznej jest doskonałym uzupełnieniem naszego zestawu umiejętności EDC. W końcu do sytuacji, w której ktoś będzie zagrażał naszemu życiu może dojść w innej porze dnia niż słoneczne przedpołudnie.

Będziemy pracować ze światłem montowanym na broni długiej i krótkiej oraz świetle swobodnym (czyli latarkach niezamocowanych na broni). W trakcie zajęć zostaną również poruszone zagadnienia konfiguracji sprzętu, pracy na zasłonach i “krojenia” pomieszczeń.

Minimalna ilość uczestników: 6

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Konfiguracji oporządzenia;
 • Manualnej pracy na broni w warunakch niskiego i zerowego oświetlenia;
 • Wykorzystywania światła zastanego i dodatkowego źródła światła na swoją korzyść;
 • Posługiwania się oświetleniem zamontowanym na broni krótkiej i długiej;
 • Posługiwania się latarką niezamontowaną na broni;
 • Pracy na zasłonach z oświetleniem taktycznym;
 • “Krojenia” pomieszczeń z użyciem oświetlenia taktycznego.

Czas szkolenia: 2 dni (2x8h)

Wyposażenie obowiązkowe:

 • Sprawny pistolet centralnego zapłonu
 • Sprawny karabinek centralnego zapłonu
 • Minimum 3 magazynki do pistoletu
 • Minimum 3 magazynki do karabinka
 • Minimum 220 szt. amunicji do pistoletu
 • Minimum 150 szt. amunicji do karabinka
 • Oporządzenie do przenoszenia powyższych
 • Ochrona słuchu i wzroku
 • Latarka taktyczna (z włącznikiem z tyłu)
 • Zapas baterii
 • Ubiór odpowiedni do pogody
 • Woda
 • Źródło kalorii

Wyposażenie dodatkowe:

 • Latarka mocowana na pistolecie
 • Latarka mocowana na karabinku
 • Latarka czołowa

Organizator zapewnia:

 • Wykwalifikowaną kadrę;
 • Wysokiej klasy obiekt strzelecki;
 • Ochronniki uszu i okulary ochronne.