Ergonomia pracy z bronią palną

399.00

Wyczyść

Opis

Ergonomia – dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek – maszyna – warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie.

Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających własny pistolet i karabinek centralnego zapłonu, które mają opanowane solidne podstawy w bezpiecznym posługiwaniu się bronią.

Warsztaty dotyczą anatomii układu ruchu w strzelaniu dynamicznym. Podczas warsztatów zweryfikowane i przeanalizowane zostaną postawy strzeleckie uczestników. Celem warsztatów jest wykształcenie najbardziej efektywnych postaw strzeleckich zapewniających jak najlepszą kontrolę broni w warunkach sprzyjającego i niesprzyjającego otoczenia. Pojawią się także elementy pracy za zasłonami.

Minimalna ilość uczestników: 6

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Postawy stojącej, klęczącej i leżącej w strzelaniu szybkim i precyzyjnym;
 • Postawy siedzącej;
 • Improwizowanych postaw strzeleckich wymuszonych przez otoczenie;
 • Improwizowanych chwytów broni długiej i krótkiej wymuszonych przez otoczenie;
 • Zmiany celów przy poszczególnych postawach;
 • Zmiany postaw strzeleckich;
 • Wykorzystania ergnomii przy pracy na zasłonach.

Czas szkolenia: 6h

Wyposażenie obowiązkowe:

 • Otwarty umysł
 • Sprawny pistolet centralnego zapłonu
 • Sprawny karabin centralnego zapłonu
 • 3 magazynki do każdej broni (co najmniej)
 • Oporządzenie do przenoszenia powyższych
 • 200 szt. amunicji do broni długiej
 • 200 szt. amunicji do broni krótkiej
 • Ochrona wzroku i słuchu
 • Ubiór odpowiedni do pogody
 • Nakolanniki (zalecane)
 • Woda
 • Źródło kalorii

Organizator zapewnia:

 • Wykwalifikowaną kadrę;
 • Wysokiej klasy obiekt strzelecki;