PŁATNOŚCI I ZWROTY

Art.1

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach pod opieką osób dorosłych lub z pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik musi zapoznać się i podpisać oświadczenie, z którego treścią można się zapoznać tutaj: oswiadczenie_uczestnika_szkolen(PDF).
 3. Odmowa podpisania oświadczenia jest traktowana jako anulowanie udziału w zajęciach ze strony kursanta.

Art.2

Płatności i zwroty

 1. W przypadku wszystkich szkoleń wymagamy wpłacenia bezzwrotnego zadatku o wartości 50% kosztu szkolenia.
 2. Pozostała część kwoty musi być wpłacona na konto nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zapłacenia pozostałej części gotówką w dniu szkolenia.
 4. Wszystkie przelewy należy kierować na nasze konto:

Designed To Fight

Mateusz Kanigowski

nr rachunku: 06 1950 0001 2006 2915 3430 0002

§1

Anulowanie zajęć ze strony DTF

 1. DTF zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w dowolnym czasie.
 2. W przypadku anulowania szkolenia z winy DTF (np. w przypadku nagłej niedyspozycji instruktora lub nieuzbierania minimalnej ilości kursantów) zwracana jest cała kwota wpłacona przez kursanta.
 3. DTF nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wszystkie inne koszty jakie ponosi kursant w związku z udziałem w szkoleniu, takie jak: transport na miejsce szkolenia, rezerwacja w hotelu, zakup amunicji, itd..
 4. Na prośbę kursanta możemy nie zwracać pieniędzy i zarezerwować miejsce na najbliższe szkolenie o tej samej tematyce.

§2

Anulowanie udziału w zajęciach ze strony kursanta

 1. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu przez kursanta, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zwrotowi nie ulega wpłacony przez kursanta zadatek (czyli 50% kwoty).
 2. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu przez kursanta, mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia DTF nie udziela zwrotu pieniędzy.

W skrócie:

1. Kupujesz szkolenie na naszej stronie. (Przed zakupem zapoznaj się z treścią oświadczenia, które będziesz musiał podpisać przed rozpoczęciem zajęć.)

2. Przelewasz 50% lub 100% wartości szkolenia na nasze konto.

3. Pozostałą część przelewasz nie później niż 7 dni przed szkoleniem (lub płacisz gotówką w dniu szkolenia).

4. Jeśli odwołamy zajęcia otrzymujesz 100% zwrot pieniędzy.

5. Jeśli anulujesz swój udział, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, otrzymasz zwrot nie większy niż 50% wartości szkolenia.

6. Jeśli anulujesz swój przyjazd mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.