Around Vehicle Tactics (AVT) – Warsztaty Samochodowe


Around Vehicle Tactics – Taktyka z Wykorzystaniem Pojazdów.

Program AVT został stworzony według wskazówek i konsultacji funkcjonariuszy policji i służb specjalnych. Jego adresatami są Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne oraz funkcjonariusze
operacyjni. Wersja cywilna programu została odpowiednio dopasowana do możliwego uzbrojenia i obowiązującego prawa, oraz skupia się na najgorszych możliwych scenariuszach, które mogą wydarzyć się w otoczeniu pojazdów na drodze otwartej i w terenie zabudowanym. Program AVT jest kierowany do odpowiedzialnych, legalnych posiadaczy broni palnej i uzbrojonych pracowników SUFO.

Szkolenia AVT są prowadzone razem z członkiem zespołu bojowego SPKP z wieloletnim doświadczeniem bojowym i operacyjnym.

Szkolenie AVT #1 obejmuje:

• Dobór i konfigurację broni i wyposażenia do pojazdu (broń ukryta / broń na widoku)
• Komunikację z partnerem, osobami postronnymi i przeciwnikiem
• Opuszczenie pojazdu w różnych wariantach
• Poruszanie się między wieloma pojazdami
• Bezpieczne wykorzystanie pojazdu jako zasłony / przesłony
• Posługiwanie się pistoletem i karabinkiem wewnątrz pojazdu
• Posługiwanie się pistoletem i karabinkiem wokół pojazdów

[Programy szkoleniowe DTF Solutions dla cywilnych posiadaczy broni są tworzone wspólnie z operatorami zespołów bojowych SPKP (SPAP), funkcjonariuszami Służb Specjalnych oraz policjantów operacyjnych. W DTF uważamy, że procedury i taktyka stosowane przez jednostki wewnątrzpaństwowe są bardziej przydatne w działaniach uzbrojonego cywila niż pozostałe.]

Wyposażenie obowiązkowe:
• Sprawny pistolet centralnego zapłonu
• Sprawny karabinek centralnego zapłonu
• 2 magazynki do każdej broni (co najmniej)
• Oporządzenie do przenoszenia powyższych
• 250 szt. amunicji do broni długiej (co najmniej)
• 300 szt. amunicji do broni krótkiej (co najmniej)
• Ochrona wzroku i słuchu
• Ubiór odpowiedni do pogody
• Nakolanniki (zalecane)
• Rękawiczki
• Osłona twarzy – kominiarka, neck gaiter etc.
• Woda
• Przekąska
Organizator zapewnia:
• Wykwalifikowaną kadrę;
• Wysokiej klasy obiekt strzelecki;Czas szkolenia: 2x 10h

 

Szkolenie AVT #1 jest pierwszym elementem programu AVT, który składa się z dwóch części:
AVT #1 – Poruszanie się; Wykorzystanie zasłon i przesłon; Komunikacja; Prowadzenie ognia
AVT #2 – Scenariusze Siła na Siłę (Force on Force)

Program AVT #2 obejmuje:
Weryfikację wszystkich punktów szkoleniowych zawartych w AVT #1 na podstawie scenariuszy z Force on Force z żywym i wyszkolonym przeciwnikiem.
Udział w szkoleniu AVT #2 musi być poprzedzony ukończeniem szkolenia AVT #1.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez własnej broni palnej, ale pracujące z bronią służbową. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 730 537 353 w celu potwierdzenia możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zainteresowana osoba będzie miała możliwość wykorzystania broni ze zbrojowni DTFS.