Pistol Fundamentals – pistolet podstawowy

 

fundamentalny «stanowiący podstawę czegoś» • fundamentalnie [Słownik języka polskiego PWN]

Pistol Fundamentals to zajęcia, na których poznasz zweryfikowane, działające i proste w aplikacji techniki posługiwania się pistoletem.

Szkolenie jest dedykowane głównie dla osób, które posiadają własną broń palną, lecz także dla osób nieposiadających własnej broni ani pozwolenia – ale strzelających lub pracujących z bronią.

Uczestnik szkolenia bez własnej broni musi przejść test składający się z: znajomości zasad bezpieczeństwa (BLOS), znajomości podstawowej budowy i obsługi pistoletu samopowtarzalnego (Glock lub Sig Sauer lub 1911 do wyboru), oraz prostego strzelania.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik pozna zasady współpracy współczesnej broni krótkiej z ludzkim ciałem, dowie się jak poprawnie dobywać i prezentować broń, zgrywać przyrządy celownicze na różnych dystansach, jak kontrolować odrzut i podrzut pistoletu, jak prawidłowo ściągać język spustowy oraz jak prawidłowo identyfikować własne błędy. Strzelania będą prowadzone na dystansie od 3 do 20 metrów.

Strzelanie z pistoletu jest proste, jeśli zaczniesz mądrze.

Celem szkolenia jest bycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• Zasad działania współczesnej broni krótkiej
• Prawidłowych postaw strzeleckich
• Prawidłowego dobycia i prezentacji broni
• Budowania stabilnego chwytu dopasowanego do anatomii strzelca
• Poprawnego zgrywania przyrządów celowniczych na różnych dystansach
• Prawidłowej pracy na języku spustowym
• Awaryjnej i prewencyjnej wymiany magazynków
• Identyfikacji i usuwania zacięć
• Identyfikacji i korygowania własnych błędów strzeleckich

Wyposażenie obowiązkowe (dla osób z własną bronią):
• Sprawny pistolet centralnego zapłonu
• Minimum 3 magazynki do pistoletu
• Minimum 150 szt. amunicji do pistoletu
• Oporządzenie do przenoszenia powyższych
• Ochrona słuchu i wzrokuWyposażenie obowiązkowe (dla wszystkich):
• Ubiór odpowiedni do pogody
• Notatnik i długopis
• Woda
• Przekąska
Organizator zapewnia:
• Wykwalifikowaną kadrę
• Broń palną, 150 sztuk amunicji (dla osób bez własnej broni)
• Oporządzenie do przenoszenia pistoletu i magazynków (dla osób bez własnej broni)
• Wysokiej klasy obiekt strzelecki
• Ochronniki uszu i okulary ochronne.Czas szkolenia: 6h